skip to Main Content

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website van Wiskundebijles Nijmegen. Deze website https://www.wiskundebijles–nijmegen.nl wordt beheerd door de eigenaar F.A.J.M. Neelissen van de éénmanszaak Wiskundebijles Nijmegen, gevestigd in Nijmegen, KvK 56963599.

Wiskundebijles Nijmegen respecteert je privacy, erkent je behoefte aan een goede controle over je persoonlijke gegevens en behandelt jouw gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doet Wiskundebijles Nijmegen onder meer door zich te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als je via de website contact opneemt worden de gegevens gebruikt om met je te communiceren of individuele wiskundebijles voor jou interessant is. Er worden niet meer dan de noodzakelijke gegevens aan jou gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de wiskundebijles uit te voeren en worden samen met aantekeningen tijdens de bijles verzameld in een persoonlijk fysiek (papieren) bijlesdossier. Daarnaast is er een persoonlijk digitale map met nota’s (MS-Office). Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden nooit doorgegeven aan derden zonder jouw toestemming.

Gebruik van cookies

Wiskundebijles Nijmegen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij om bezoekersaantallen en bezochte pagina’s d.m.v. cookies van onze WordPress website: Google Analytics en Beveiliging. Deze cookies slaan uw persoonsgegevens niet op.

Beveiliging van uw gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden d.m.v. fysieke en electronische maatregelen zoals wachtwoorden en een SSL-certificaat (‘groen slotje’) tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Zo worden de gegevens die je aan Wiskundebijles Nijmegen via het contactformulier of email verstrekt beveiligd verzonden.

Opslag periode

Door Wiskundebijles Nijmegen worden het fysieke (papieren) bijlesdossier en de digitale map met nota’s tot maximaal 7 jaar na de laatste bijles bewaard en worden emails, emailadressen, 06-nrs en apps tot maximaal 2 jaar na de laatste bijles bewaard. De gegevens die je aan Wiskundebijles Nijmegen via het contactformulier verstrekt worden na 14 dagen verwijderd van de server van hostingpartij Heijsen Internet uit Nijmegen.

Inzage

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage in de gegevens die Wiskundebijles Nijmegen van jou verwerkt. Indien je hiervan gebruik wenst te maken kun je contact opnemen via wiskundebijles-nijmegen@ziggo.nl

Verwijderen gegevens

Mocht je jouw gegevens willen verwijderen, dan kun je hiertoe een verzoek doen via wiskundebijles-nijmegen@ziggo.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact op via wiskundebijles-nijmegen@ziggo.nl

privacy sleutel
Back To Top